stresnè doplnky


Úvod

Spoločnosť FBM Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a. je jednoznačne uznanà ako jedna z najdȏležitejšìch spoločnostì v stavebnom sektore.

Ako jedinà je schopnà poskytnúť celý rad keramických produktov ako

sù obvodovè a priečkovè tehly,stropnè systèmi,dlažby a strešnè krytiny.

Ako spoločnosť zo 100 ročnou tradìciou FBM sa vždy vedela prispȏsobiť

požiadavkam na trhu a neustàle sa modernizovala.Teraz sa mȏže pýšiť

skùsenosťami a ùspechmi.Štyry výrobnè zàvody a viac ako 270 zamestnancov s dvanàstimi skladmi ročne prinesù na trh viac ako miliòn

ton keramických výrobkov a strešnè krytiny pokryjù až 6 miliònov m2

striech.S týmito čìslami sa Talianska spoločnosťFBM stala lìdrom na trhu s

keramickými výrobkami.
Kontaktujte nás

Produkty

Filtre

Zobrazené 1–13 z 13 produktov