ENZO

ENZO

€0.00

Tegola Enzo
Hmotnost/kus: 3,375 Kg
Hmotnost/m2: 37,8 Kg
Kusy/paleta: 192
Kusy/m2: 11,2
Krok: 35,6 cm
Minimàlny odporùcany sklon: 35% pri pouziti izolàcie proti vode * 
Dimensioni
Lunghezza: 430 mm
Larghezza: 272 mm
Peso pacco: 648 Kg

 Polovicna skridla        Vetracia skridla             Zàklad pre komin           

* Poklàdka krytiny ENZO je veľmi jednoduchà a rýchla vďaka svojim predným dràžkam vyrobených pomocou najmodernejšich foriem.Ich charakteristikou je vynikajùca tesnost proti vode a vetru ktorù FBM dokazuje certifikàtom z laboratorii.Umožnujù dokonca použitie už pri sklone 26% s prùdom striekajùcej vody na 1m2 7 litrov/minùtu.Napriek tomu FBM odporùca použit minimàlny sklon 35%, predovšetkým na miestach s castými snehovými a daždovými zràžkami a za použitia izolàcie proti vode.