TEGOLE OLANDESI

TEGOLE OLANDESI

€0.00

Tegola Olandese
Hmotnost/kus: 3,1 Kg
Hmotnost/m2: 43,4 Kg
Kusy/paleta: 180
Kusy/m2: 14,0
Krok: 35,4 cm
Minimàlny odporùcany sklon: 30%
ROZMERY
Dlzka: 425 mm
Sirka: 255 mm
hmotnost palety: 576 Kg


Olandese FBM je všestrannà škridla s charakteristickými dràžkami s dvojitým tesnenìm a umožňuje použitie pri veľmi dlhých strechàch a na veterných miestach.

.