Kvalitnà Talianska krytina

A je to v suchu


Úvod

Spoločnosť FBM Fornaci Briziarelli Marsciano s.p.a. je jednoznačne uznanà ako jedna z najdȏležitejšìch spoločnostì v stavebnom sektore.

Ako jedinà je schopnà poskytnúť celý rad keramických produktov ako

sù obvodovè a priečkovè tehly,stropnè systèmi,dlažby a strešnè krytiny.

Ako spoločnosť zo 100 ročnou tradìciou FBM sa vždy vedela prispȏsobiť

požiadavkam na trhu a neustàle sa modernizovala.Teraz sa mȏže pýšiť

skùsenosťami a ùspechmi.Štyry výrobnè zàvody a viac ako 270 zamestnancov s dvanàstimi skladmi ročne prinesù na trh viac ako miliòn

ton keramických výrobkov a strešnè krytiny pokryjù až 6 miliònov m2

striech.S týmito čìslami sa Talianska spoločnosťFBM stala lìdrom na trhu s

keramickými výrobkami.prev next
play

Pošlite nàm na mail vašu požiadavku.Cenovù ponuku vypracujeme do 3 pracovných dní.Dopravu zabezpečujeme na miesto určenia podľa objednàvky.Výkladku si objednàvateľ zabezpečuje sàm.


Nemáte čo stratiť. Naopak. Môžete iba získať najlepšiu cenovú ponuku na vašu strechu.